Header Vervolg01

Ons netwerk

Het netwerk wordt gevormd door negen kennisnetwerken:

Logo Kind NAH

Met de lancering van het nieuwe netwerk Kind en NAH+ wordt een vervolgstap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

lees verder
Logo Deborg

Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum.

lees verder
Vereniging voor Gerontopsychiatrie

De Vereniging voor Gerontopsychiatrie is een netwerk van organisaties en professionals, die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een complex gerontopsychiatrisch beeld.

lees verder
Korsakov

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov. Voor en door professionals die te maken hebben met mensen met het syndroom van Korsakov

lees verder
Logo NAH02

Het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder zoekt uit hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) inspraak en zeggenschap krijgen.

lees verder
Logo Huntington Kennisnet Nederland

Huntington KennisNet Nederland (HKNN) is een vereniging waarbij verschillende zorgorganisaties, neurologen, psychiaters en klinisch genetici zijn aangesloten.

lees verder
Nieuw Unicum MS Expertise Centrum

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg aan volwassenen met een fysieke en eventueel ook cognitieve beperking.

lees verder
Logoeennacoma(Website) (002)

Vanuit EENnacoma, opgericht voor mensen met ernstig NAH in het algemeen en LBS in het bijzonder, wordt in 2022 een specifiek doelgroepnetwerk voor LBS ontwikkeld.

lees verder

D-zep Het D-zep netwerk streeft naar een op de doelgroep toegesneden behandelaanbod, waarin deskundigheid vanuit psychiatrie en VVT geïntegreerd wordt aangeboden. De doelgroep betreft mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag die voornamelijk gespecialiseerde klinisch behandeling krijgen.

lees verder
logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl