Header Img 01

Expertisecentrum De Borg

Marjet van Baggum

“Expertisecentrum De Borg bindt en brengt mensen en kennis samen. Zij doet dit voor mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen zodat zij weer grip op hun leven krijgen. De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.”

“De vier aangesloten instellingen vinden elkaar doordat ze zich herkennen in de doelgroep die behandeld wordt. Een kleine groep cliënten met complexe problemen. De behoefte om meer te weten te komen over deze doelgroep en de behandeling die zij nodig hebben is een gemene deler. Hoe kunnen we ze helpen een zo normaal mogelijk leven te leiden? Het delen van kennis en ervaring hierover is waardevol. Daarom wordt er ook toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan op de werkvloer, onderzoek waar medewerkers en cliënten direct bij betrokken zijn. Op deze manier blijven medewerkers hun vakmanschap ontwikkelen en blijven ze uitgedaagd om specialistische zorg te bieden.”

“We inventariseren waar de behoefte ligt zodat we met toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen aansluiten bij de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van biosensoren en het ontwikkelen van een kennisagenda LVB op het gebied van forensische zorg.”

“Kennis en ervaringen delen we door middel van onze website, door het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten, door deel te nemen aan evenementen zoals het Festival Forensische Zorg en door het aanbieden van opleidingen. Ook hebben we eerder een hackathon georganiseerd om de behoefte en kennis op te halen bij medewerkers uit de aangesloten instellingen en van onze ketenpartners. Hieruit is in samenwerking met de Rinogroep de opleiding voor ‘werken met mensen met een LVB en complexe problematiek’ ontstaan. Deze opleiding wordt aangeboden aan medewerkers van instellingen en onze ketenpartners. ” De Rinogroep organiseert opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid.”

“We maken gezamenlijk ook specialistische behandelplannen rond  diverse thema’s zoals agressie, verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag en trauma.”

“Het samen optrekken in NetwerQ is ook voor De Borg een goede zaak. Je ontwikkelt samen hoog specialistische expertise voor een kleine groep en wisselt die ook uit. Ook het feit dat NetwerQ zich bezig houdt met hoe je die kennis toepasbaar maakt voor het onderwijs en welk onderzoek daarbij past, spreekt ons erg aan.”

“We hebben inmiddels onze kennis over de forensische zorg toegankelijk gemaakt voor de Verstandelijk Gehandicaptensector (VG) door een speciaal opleidingsprogramma. En in 2022 starten we een onderzoek naar het effect van de ambulante behandeling. Nu er steeds meer cliënten ambulant behandeld worden, onderzoeken we niet alleen wat klinische behandeling oplevert, maar ook wat het effect is van de ambulante behandeling.”

 

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl