Header Vervolg01

Vereniging voor gerontopsychiatrie

René van het Erve

“Vereniging Gerontopsychiatrie zet zich in voor ouderen met een psychisch probleem in combinatie met functiebeperkingen die hen belemmeren in het alledaagse leven. Naast de psychiatrische problematiek zijn er op nog minimaal twee, maar meestal meer, andere domeinen problemen: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid.”

“In april 2021 is het transitierapport goedgekeurd en werd begonnen met het instellen van werkgroepen. Momenteel zijn er zeven werkgroepen hard bezig, bijvoorbeeld met de onderzoeksagenda, competentieprofielen, of last resort. Die werkgroepen ondersteunen de tien organisaties die kennisexpertisecentrum willen worden zodat zij niet alles zelf hoeven te doen. Zo’n honderd professionals zijn er op dagelijkse basis mee bezig en er vindt tussen de werkgroepen veel uitwisseling plaats, dat is leuk om te zien.”

“Volgens de regelgeving hebben we inmiddels een vereniging opgericht met passende structuren en statuten. Bijzonder is dat in ons bestuur ook het Trimbos Instituut zit. In plaats van de kennis in huis te hebben zoals enkele andere kennisnetwerken, halen wij de kennis als het ware van buiten naar binnen. Het Trimbos Instituut ondersteunt ons in het verzamelen en verspreiden van kennis.”

Het samenwerken in NetwerQ heeft verschillende voordelen. Allereerst bouw je samen aan iets en door samen op te trekken hoef je niet alles alleen te doen. Je stelt bijvoorbeeld samen statuten op, stelt samen definities op van begrippen zodat iedereen dezelfde taal spreekt. NetwerQ biedt dus afstemming zodat we naar de buitenwereld een duidelijk beeld kunnen presenteren. Een ander voordeel is dat we gezamenlijk kunnen optrekken, bijvoorbeeld richting NZA, VWS, ZN en andere relevante partijen waar we afspraken mee moeten maken.”

“Wij als Vereniging Gerontopsychiatrie profiteren niet alleen van een samenwerkingsverband als Netwerq, maar we brengen ook onze eigen kennis en expertise in. We hebben bijvoorbeeld al statuten gemaakt die andere leden kunnen gebruiken. Tot slot vormt het onderling overleg tussen de netwerken ook een mooi klankbord om je eigen ideeën aan te scherpen.”

“Voor de toekomst zijn we op zoek naar een directeur en zijn we hard bezig om klaar te zijn voor de accreditatie in 2022. We blijven ons ook inzetten om zoveel mogelijk organisaties aan ons te binden of op zijn minst bij ons werk te betrekken. Tien is een mooi begin, maar we streven naar meer.”

Meer over Vereniging Gerontopsychiatrie lees je op www.vvgp.net

 

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl