Header Img 01

Korsakov kenniscentrum

Cynthia Vogeler

“In 2007 is het Korsakov Kenniscentrum opgericht op initiatief van drie zorginstellingen: Saffier, Het Parkhuis en Lelie zorggroep. Onder bestuur van de initiatiefnemers en Atlant Zorggroep is de vereniging uitgegroeid tot een sterk kennisnetwerk met nu 40 lidorganisaties.”

“Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov. Dat doen we primair voor professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor en behandeling van mensen met korsakov. Ook zijn we er voor verwijzers, verwanten en iedereen die meer wil weten over korsakov. We willen bekend maken wat korsakov is en hoe je ermee kunt omgaan. Het gaat om een relatief kleine, maar kwetsbare groep mensen die is aangewezen op hoogcomplexe en langdurige zorg. Zij zijn gebaat bij zorg en behandeling die specifiek gericht is op hun mogelijkheden en beperkingen. Het KKC werkt samen met gespecialiseerde zorginstellingen binnen de GGZ, V&V en Verslavingszorg en wetenschappelijke instituten zoals de Radboud Universiteit, VU Amsterdam en de Universiteit Utrecht.”

“De meerwaarde van NetwerQ voor het KKC is groot. We zitten als kennisnetwerken voor aandoeningen met een laag volume maar hoog complexe langdurige zorgvraag, allemaal in dezelfde transitiefase naar een doelgroep expertisenetwerk en daarin kom je allemaal dezelfde vraagstukken tegen. Het gezamenlijk optrekken en leren van elkaar werkt enorm stimulerend. Je ziet elkaars sterke kanten en daarvan leren. Een voorbeeld is hoe De Borg met kwaliteitscirkels vorm geeft aan kwaliteit van zorg. Die werkwijze kan voor ons als KKC ook veel betekenis hebben. Maar doelgroepnetwerken kunnen elkaar ook ondersteunen als het gaat om organisatorische zaken zoals maken van statuten of voorbereiding op een visitatie. Daarin deelt het KKC graag. Het mes snijdt zo aan twee kanten.”

“Er zijn inmiddels enkele NetwerQ-bijeenkomsten geweest met als uitkomst een plan van aanpak voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Een dergelijk plan was onmogelijk geweest zonder de samenwerking tussen de verschillende doelgroepnetwerken. Een andere stap waar we mee bezig zijn als NetwerQ is het opzetten van een gezamenlijk data-informatiesysteem waaruit onderzoekers kunnen putten. Er zijn voldoende onderzoeksvragen van de verschillende netwerkgroepen die doelgroepoverstijgend zijn. Het is dan handig dat je als onderzoeker toegang hebt tot relevante informatie van een ander netwerk. En het is ook mooi om te zien dat het doelgroepoverstijgende aspect ons als Netwerq juist weer verbindt.”

“Al met al hoop ik dat NetwerQ een sterke partner zal worden binnen de kennisinfrastructuur langdurige zorg. Er is nog veel werk te verzetten en als gezamenlijke kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen kunnen we nog veel van elkaar leren en samen oppakken. En dat allemaal voor de mannen en vrouwen die te kampen hebben met de aandoeningen die bij onze leden centraal staan.”

Voor meer informatie: www.korsakovkenniscentrum.nl

 

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl