Welkom bij NetwerQ!

Wij zijn een samenwerkingsorganisatie van verschillende kennisnetwerken die onderdeel zijn van het nieuwe ZonMw-programma ‘Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg’. 

De kennisnetwerken willen bestaande samenwerkingsverbanden versterken en met elkaar verbinden. Deze aanpak komt de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis ten goede. 

De kennisnetwerken richten zich ieder op een specifieke doelgroep:

* mensen met het syndroom van Korsakov

* niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase (NAH+)

* de ziekte van Huntington

* mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG)

* Multiple Sclerose (MS)

* mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS)

* ouderen met een psychisch probleem in combinatie met functiebeperkingen (Gerontopsychiatrie)

* mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Ons doel is dat we de zorg, begeleiding en behandeling verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven vergroten. De samenwerkende kennisnetwerken doen dit door innovaties, wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling en door deze kennis toepasbaar te maken voor medewerkers van verschillende disciplines. Ieder op ons eigen terrein, maar door een gezamenlijke en overeenkomstige inrichting van de kennisinfrastructuur bewaken wij de kwaliteit en stimuleren wij dat kennis op juiste plek komt.


Het netwerk wordt gevormd door negen kennisnetwerken.

actueel

28 maart 2023

Gepubliceerd: Handreiking Sluiting interne rookruimtes

Per 1 juli 2021 dienen de interne rookruimtes in de zorg gesloten te zijn. Er is een overbruggingsperiode afgesproken tot uiterlijk 30 juni 2023 voor afdelingen waar uitsluitend specifieke doelgroepen bewoners in de langdurige zorg zijn gehuisvest. Dit geldt voor bewoners met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel en bewoners op afdelingen gerontopsychiatrie. Lees verder

lees verder
01 juli 2022

Vacature wetenschappelijk beleidsmedewerker

Het KKC is op zoek naar een wetenschappelijk beleidsmedewerker! Reageren kan tot 25 juli.  Lees verder

lees verder
09 juni 2022

Landelijk expertisenetwerk Korsakov van start, andere doelgroepen volgen

Om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov verder te ontwikkelen én wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, is een landelijk expertisenetwerk Korsakov opgericht. Mensen met Korsakov hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Om de specifieke kennis en kunde die hiervoor nodig is te ontwikkelen en te borgen, is een landelijk netwerk opgericht van gespecialiseerde verpleeghuizen en het Korsakov Kenniscentrum. Lees verder

lees verder
24 mei 2022

Definitieve programma 8 juni bekend

Er zijn enkele nadere invullingen gekomen op het programma voor de bijeenkomst op 8 juni in 's-Hertogenbosch. Op die middag is de kick off van het Doelgroepnetwerk Korsakov.  Lees verder

lees verder
logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl