Header Vervolg01

D-zep

Ate Frans de Bruin

“D-zep is een kleine groep van ongeveer 1.500 mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag die momenteel met name hoog gespecialiseerde klinisch behandeling krijgt. Voorheen werd deze groep binnen de psychiatrie opgevangen maar door gewijzigde wet- en regelgeving is dat niet langer mogelijk. Er moeten dus andere oplossingen komen. Het D-zep netwerk streeft naar een op de doelgroep toegesneden behandelaanbod, waarin deskundigheid vanuit psychiatrie en VVT geïntegreerd wordt aangeboden. D-zep is geen diagnose die nooit meer overgaat. Door de juiste benadering kan het (probleem)gedrag verminderen of verdwijnen.”

“Kijkend naar de transitiefase hebben we recent het zorglandschap in kaart gebracht via een scan. We krijgen nu dus een beter beeld van welke organisaties actief bezig zijn met D-zep. Vervolgens kunnen we gaan kijken of de landelijke dekking dan wel klopt; zitten er niet teveel organisaties te dicht bij elkaar bijvoorbeeld? Waar zitten de witte vlekken?”

“Wij kunnen NetwerQ zeker iets bieden, maar omgekeerd kunnen wij ook van andere NetwerQ-leden leren. Probleemgedrag, waar onze expertise ligt, is bijvoorbeeld iets dat bij veel andere doelgroepen ook speelt. In die zin kunnen wij ook van anderen leren hoe zij ermee omgaan, welke methodieken ze ontwikkeld hebben et cetera. Omgekeerd kunnen zij ook kijken welke methodieken wij gebruiken en of daar iets tussen zit waar zij weer van kunnen leren.”

“Wat we als NetwerQ verder van elkaar kunnen leren is eigenlijk samenwerking op basaal niveau: hoe we een vereniging opstarten, hoe we een kenniscentrum opstarten. We moeten veel hetzelfde doen. Laten we dan vooral gezamenlijk optrekken en ook eens onderzoeken of het mogelijk is om zaken te delen en te bundelen. Tien kenniscentra die hun best doen om in relatie te komen met de vijf academische centra? Misschien valt daar iets te combineren.”

“Binnen D-zep zal het de komende tijd druk blijven. Binnenkort komt er een overzicht met de dekking van de organisaties. Dan kunnen we kijken waar meer of minder nodig is. Sommige organisaties zullen dan iets anders gaan doen, andere organisaties zullen D-zep meer in hun zorgpakket gaan opnemen. Dat zijn de belangrijkste stappen de komende tijd. Verder hebben we de doelgroepdefinitie herijkt. Die was nog niet wetenschappelijk vastgesteld maar dat is nu dus wel het geval. Ook willen we wetenschappelijk onderzoek verder stimuleren. In die zin komt het hele LVHC-traject perfect uit voor D-zep want voorafgaand aan het traject was D-zep een informeel netwerk, gedragen door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Dat kan zich nu verder ontwikkelen naar een meer professioneel netwerk waarmee kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. In die zin sluit het LVHC traject prima aan bij de ontwikkelfase waarin D-zep zat en doen wij eigenlijk precies waar de doelgroepennetwerken voor staan.”

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl