Header Img 01

NAH+ Kennisnetwerk

Kitty Jurrius

“Bij NAH+ expertisecentra komen mensen terecht die complexe gevolgen ervaren van traumatisch hersenletsel dat ze hebben opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval of een beroerte. Dat kunnen cognitieve gevolgen zijn, maar ook psychisch (verslaving of agressiviteit) of lichamelijk kunnen zich grote problemen voordoen als gevolg van het opgelopen hersenletsel. We hebben het hier over ernstige gevolgen waardoor mensen ook psychiatrische zorg of verpleging nodig hebben. In Nederland kampen er zo’n 400 mensen met dergelijke gevolgen die bij deze NAH + expertisecentra terecht komen.”

“NAH+ wil de specialistische zorg voor zijn doelgroep optimaleren, uitgevoerd door een samenwerking van vijftien regionale expertisecentra en drie doelgroep expertisecentra en een kenniscentrum. We willen een landschap maken waarin de specialistische zorg meerdere disciplines omvat en waarbij de samenwerking onderling wordt gefaciliteerd.”

“We zijn vanaf het begin actief betrokken bij NetwerQ en trekken al langer op met de doelgroep Korsakov. We zijn ook in een vroeg stadium aan de slag gegaan met de criteria voor accreditatie. De meerwaarde van NetwerQ schuilt voor ons in het feit dat je met een grote groep in dezelfde fase zit en van elkaar kunt leren. We zijn heel open naar elkaar toe in het ontwikkelen van plannen en het schrijven stukken. We delen veel met elkaar zoals ontwikkelplannen en verenigingsstatuten. Ook helpt het om samen op te trekken richting overheid. Zo praten we met ZonMW en het ministerie van VWS over gezamenlijke onderzoeksplannen die we hebben opgesteld. Ook proberen we als collectief het onderwijs over de doelgroep laag volume hoog complex onder de aandacht te brengen.”

“Omdat we al ver zijn in het proces hebben we al veel stukken kunnen inbrengen, zoals een transitieplan dat we gedeeld hebben met andere partijen. Ook hebben we in de voorhoede gezeten bij het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria en zijn we in een vroeg stadium al actief geworden in werkgroepen. Leden die later zijn aangesloten hebben daar veel profijt van, en dat is alleen maar fijn. Het geeft ontzettend veel energie om te zien hoeveel kennisverspreiding en -verzameling de samenwerking al oplevert.”   

“Ik zie de toekomst van NetwerQ zonnig in. Alle leden zijn nu samen en we zijn klaar voor een verdere professionaliseringsslag. Doelgerichter worden om zo de zorg voor onze doelgroepen te optimaliseren. We gaan goed kijken waar we op het gebied van scholing, richtlijnen en onderzoek onze pijlen op gaan richten.”

Kijk voor meer informatie op: www.expertisenetwerknahplus.nl

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl