Header Vervolg01

Vacature wetenschappelijk beleidsmedewerker

Welke organisatie?

Het Korsakov Kenniscentrum is een kennisnetwerk en vereniging van meer dan 40 zorgaanbieders (V&V, GGZ, Verslavingszorg, RiBW) die gespecialiseerd zijn in de zorg voor en behandeling van mensen met het Syndroom van Korsakov. Als landelijke erkend kenniscentrum met expertisecentra voor de langdurige zorg staat er nu een nieuwe kennisinfrastructuur die samen met de organisaties in het zorgveld zal worden doorontwikkeld. Het Korsakov Kenniscentrum heeft een wetenschappelijke adviescommissie waarin onder leiding van prof. Dr. Roy Kessels waarin vier hoogleraren verbonden aan drie universiteiten zitting hebben. Ook is er een landelijk netwerk van senior onderzoekers op het gebied van het Syndroom van Korsakov.

De komende jaren zal de verbinding tussen wetenschap en praktijk verder vormgegeven worden. Daarin zal de wetenschappelijk beleidsmedewerker vanuit het kenniscentrum een belangrijke coördinerende rol gaan vervullen. Het Korsakov Kenniscentrum (verder KKC) werkt hierbij samen met de gespecialiseerde zorginstellingen binnen de GGZ, V&V en Verslavingszorg en kennisinstituten zoals de Radboud Universiteit, Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Samenstelling team?

Je werkt samen met de directeur KKC en met de coördinator KKC en de projectmedewerker. In dit kleine
team zijn de lijnen kort en is collegialiteit vanzelfsprekend. Daarnaast wordt er samengewerkt met de
lidorganisaties, de wetenschapsraad en met kennisinstituten en onderwijsinstituten.

Wat ga je doen?
  • In samenspraak met de leden van het KKC, de wetenschapsraad en het brede zorgveld ophalen van de kennisvragen, het opstellen en bijstellen van de kennis-, onderwijs- en implementatieagenda;
  • Advisering en facilitering bij praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek;
  • Coördinatie, ondersteuning en advisering bij de implementatie van de kennisagenda, zorgstandaard en andere kennisproducten van het kenniscentrum;
  • Kennisvragen uit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen en in afstemming met het nkennisnetwerk en de expertisecentra stimuleren van praktijkgericht en/of wetenschappelijk onderzoek.
  • Afstemmen en coördineren van onderzoeksprojecten vanuit het KKC als onderdeel van de nimplementatie van de kennisagenda;
  • Opbouwen en uitbreiden van het netwerk van voor het KKC relevante publieke, private kennisinstituten en opleidingsinstituten; hierbij ook samenwerking verkennen en initiëren met practoraten en lectoraten;
  • Initiëren en coördineren van acquisitie ten behoeve van onderzoeksfinanciering en dit samen met het netwerk vertalen naar onderzoeksvoorstellen/subsidieaanvragen die passen binnen de kennisagenda;
  • Opstellen van kennisdelingsagenda/activiteiten/beleid/in samenwerking met het kennisnetwerk/doelgroepnetwerk, zorgveld, cliëntenvertegenwoordiging, wetenschapsraad en bureau;
  • Mede organiseren van de wetenschappelijke bijeenkomsten zoals het jaarlijks Wetenschapsforum.
Wat vragen wij?

In ons team past iemand die bij voorkeur gepromoveerd is met relevante en meerjarige (minimaal 3 jaar) onderzoekservaring in een relevante discipline, zoals bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, psychologie, geneeskunde of verplegingswetenschappen. Je hebt ervaring met schrijven van onderzoeksvoorstellen en het acquireren van onderzoeksfinanciering. Ook het opstellen van een onderzoeks-kennisagenda heb je vaker gedaan. Je kunt nieuwe kennis implementeren in de praktijk en best practices en wetenschappelijke resultaten naar betekenisvolle inzichten/producten in de praktijk vertalen. Je hebt ervaring met het coördineren van projecten en het opbouwen en onderhouden van contacten met verschillende organisaties. Je snapt en doorvoelt dat er soms verschillende belangen spelen binnen de netwerken. Affiniteit met het ontwikkelen van onderwijs en met (kennis-) netwerkorganisaties is belangrijk. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, hebt goede communicatieve vaardigheden en een politiek sensitieve antenne. Je bent creatief en sociaal, werkt graag in een (klein) team en kan daarnaast ook uitstekend zelfstandig
werken en het initiatief nemen.

Wat bieden wij?

Een inspirerende werkomgeving waar je veel kan brengen maar ook halen. Zeker de net verkregen landelijk erkenning vanuit VWS van het KKC maakt dat je op een unieke plek jezelf verder kan ontwikkelen. Onze standplaats is Rotterdam maar we zijn flexibel en werken ook veel vanuit huis of gaan op bezoek bij een van onze zorgorganisaties of samenwerkingspartners. Het KKC volgt de cao VV&T. Deze functie valt in schaal 60 cao VV&T. Er zal bij aanvang worden gestart met een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. We zoeken iemand voor 24 uur tot 32 uur per week.

En de procedure?

Graag beantwoorden we vragen naar aanleiding van deze vacature. Stuur daarvoor een email aan: Cynthia Vogeler (c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl).

Wij zien uit naar jouw motivatiebrief en curriculum vitae voor deze functie en ontvangen die graag voor 25 juli 2022 via c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl. Er zullen in de maand augustus en september selectiegesprekken volgen en wij streven naar een aanstelling per 1 oktober 2022

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl