Header Img 01

Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum

Selma Koegler

Nieuw Unicum MS-expertisecentrum behandelt maar liefst 125 mensen in een vergevorderd stadium van MS. Nieuw Unicum heeft alleen al door de grote hoeveelheid bewoners en de jarenlange ervaring met deze doelgroep een leidersrol wat betreft behandeling van de gevolgen van MS. Iedere nieuwe bewoner wordt op alle domeinen van MS uitvoerig onderzocht en zo wordt besloten wat de beste behandeling is om de gevolgen te bestrijden.

De mensen met MS bij Nieuw Unicum zitten in een vergevorderd stadium van MS. Onze uitdaging is dan ook hun leven zo dragelijk mogelijk maken. Dat doen we onder meer door allerlei onderzoek naar de gevolgen van MS, waar we ook een trekkersrol in vervullen. Bijvoorbeeld onderzoek op het gebied van slikproblematiek en de meerwaarde van multidisciplinaire behandelingen. Maar we geven ook mantelzorgtraining en participeren in innovaties zoals een VR-bril waarmee je de rolstoel kan bedienen in plaats van met je kin. Zo zijn we actief betrokken voorin het veld.

Meerwaarde NetwerQ

Het optrekken met andere doelgroepen is van grote waarde voor ons. Wij delen graag onze kennis met de andere netwerken en zetten gezamenlijk stappen in een onderzoeksagenda. Ook kunnen we binnen NetwerQ samen afspraken maken over reacties op bijvoorbeeld een concept beleidsregel en maken we bijvoorbeeld samen communicatie- en opleidingsplannen. Ook delen we formele zaken zoals statuten, zodat niet iedereen steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Er zit dus heel veel kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen, ook qua mankracht. Dat is erg fijn!

Stand van zaken

In 2021 is het transitieplan van Nieuw Unicum goedgekeurd. Er is afgesproken dat de visitatie in het kader van de transitie in 2023 zal plaatsvinden. Dat geeft ons wat extra tijd om alles goed te regelen. Later in het jaar presenteren we aan de CELZ ons concept zorglandschap, met daarin een overzicht van potentiƫle Regionale Kennis Centra die zich mogelijk bij ons willen aansluiten.

Meer over Nieuw Unicum lees je op www.nieuwunicum.nl

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl