Header Vervolg01

Samen aan de slag met onderwijs

ZonMw nodigde onlangs 3 gasten uit om de kennisnetwerken bij te praten over leren en onderwijs. Irene Schoof-Muller vertelde over haar onderzoek over hoe studenten, verplegenden en verzorgenden werkzaam in de verpleeghuiszorg leren. Practor en docent op het Nova college Joke Christiaans gaf uitleg over hoe het mbo is georganiseerd, de plek waar 80% van de zorgprofessionals wordt opgeleid. Coördinator van het Korsakov Kenniscentrum Marga ten Wolde deelde haar kennis over het ontwikkelen van competentieprofielen en bijbehorende leerlijnen.

Na de presentaties wisselden de kennisnetwerken ervaringen en ideeën uit. Een startschot voor samenwerking op dit onderwerp.

 Als collectief sterk in het onderwijs

Met tien verschillende kennisnetwerken, die te maken hebben met laag volume/hoog complexe doelgroepen, zit er overlap in de thema’s waar zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld in de omgang met probleemgedrag of als het gaat om multidisciplinair werken. Dit biedt kansen om samen op te trekken in het ontwikkelen van bij- en nascholing, het werkplek-leren en de samenwerking met het beroepsonderwijs.

Tijdens de bijeenkomst is ook een aantal ideeën en inzichten opgedaan over de manier waarop de kennisnetwerken samen kunnen werken. Gezamenlijk een minor of een keuzedeel ontwikkelen is daarvan een voorbeeld. Hiermee kunnen de laag volume/hoog complexe doelgroepen onder de aandacht worden gebracht in het mbo of hbo.

Studenten kennis laten maken

Een andere ingang naar het onderwijs is het organiseren van stageplaatsen. Op deze manier raken studenten al vroeg in hun loopbaan bekend met de laag volume/hoog complexe doelgroepen én kunnen zij meteen de opgedane kennis op de werkvloer inbrengen. Om het leren op de werkplek goed te laten verlopen zijn volgens Irene Schoof-Muller de volgende dingen belangrijk: dat studenten tijd krijgen om te leren en dat er een overlegruimte aanwezig is om samen te kunnen reflecteren op het werk. 

Om samen goed op te kunnen trekken rond onderwijs en opleiding, hebben de netwerken eerst overzicht nodig over de gezamenlijk thema’s en het huidige aanbod van trainingen en opleidingsonderdelen. Aankomend jaar zal daar veel aandacht naar uitgaan.

Vandaag over een jaar

Voorzitter van de programmacommissie Han de Ruiter sloot de bijeenkomst af met de woorden: ‘Samenwerking tussen deze specifieke doelgroepen is noodzakelijk als het gaat om onderzoek en implementatie in praktijk en onderwijs. Er is veel kennis over onze doelgroepen om naar het onderwijs te brengen. De uitdaging die ik zie, is hoe je daar onderlinge verbinding in kunt aanbrengen, die meer oplevert dan wanneer je alleen aan de slag gaat. Dat vraagt goede afstemming en verantwoordelijkheid die je op je neemt als kennisnetwerk.’

Wanneer vandaag over een jaar wordt stilgestaan bij dit onderwerp, hoopt hij dat er veel nieuwe verbanden zijn gelegd: ‘Wil je laten zien dat dit belangrijke doelgroepen zijn, dan zul je als collectief moeten optreden op doelgroep-overstijgende onderwerpen.’

Meer informatie

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl