Header Vervolg01

‘Mooi om hierin samen op te trekken’

De samenwerking tussen 5 kennisnetwerken

In april van dit jaar startte het programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (KSD). Hoog tijd om in gesprek te gaan Cynthia Vogeler, directeur van Korsakov Kenniscentrum en de programmamanager Veroni van Es van ZonMw. Hoe gaat het nu?

Er zijn 5 kennisnetwerken in het kader van dit programma begin 2020 van start gegaan. De kennisnetwerken richten zich ieder op een specifieke doelgroep: mensen met het syndroom van Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase (NAH+), de ziekte van Huntington, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) en Multiple Sclerose (MS).

‘Ik ben Cynthia Vogeler en werk als directeur bij Korsakov Kenniscentrum. Het centrum is in 2017 opgericht op het initiatief van 3 zorginstellingen. Inmiddels zijn 39 zorginstellingen aangesloten en zijn we uitgegroeid tot een sterke en gezonde kennisgerichte netwerkorganisatie.

Een paar jaar geleden ging ik op zoek naar andere organisaties die tegen dezelfde problematiek aanliepen met hun eigen doelgroepen. Denk hierbij aan kennisontwikkeling, implementatie van kennis en expertise in het land, domein overstijgende zorgvraagstukken.

Het gaat daarbij om de doelgroepen van relatief kleine kwetsbare groepen mensen die zijn aangewezen op hoog complexe en langdurige zorg. “Gluren bij de buren gaat hier niet op.” Er zijn niet meerdere zorgaanbieders binnen deze specifieke zorg dicht bij elkaar in de buurt. Hoe mooi zou het zijn om hierin samen op te trekken. Kennis en ervaring delen, verder ontwikkelen en zo een bijdrage aan kwaliteit leveren aan onze kwetsbare doelgroepen. Vanuit deze rol als ‘aanjager’ ben ik ook de kartrekker van de samenwerkende kennisnetnetwerken voor specifieke doelgroepen geworden.’

Het hele interview met Cynthia Vogeler en Veroni van Es (ZonMW) kun je hier lezen.

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl