Header Vervolg01

“Hackathon heeft het ijs gebroken”

Marjet is directeur van De Borg. Ze fungeerde tijdens de eerste bijeenkomst niet alleen als dagvoorzitter maar was ook betrokken bij het opzetten van de hackathon. “Vanuit De borg hebben we al eerder met het format van een hackathon gewerkt. Ik wist dus ongeveer wat er allemaal bij komt kijken en wat de toegevoegde waarde kan zijn. Toch was het heel spannend om te zien of onze verwachtingen zouden uitkomen.”

Spannend

Marjets eerdere hackathon verschilt wezenlijk van de versie die vanuit Netwerq op 9 maart werd gehouden. “Het was nu niet meer mogelijk om samen in een hutje op de hei te gaan zitten. Dan mis je toch wel iets. Tijdens momenten als een borrel of een avondwandeling komen vaak interessante ideeën naar boven. Maar gelukkig gebeurde dat digitaal ook, daar was ik erg blij mee.” Marjet is ook blij met het feit dat iedereen zo enthousiast was om mee te doen en er tijd voor wilde vrijmaken. “Je vraagt van mensen om een hele dag vrij te maken voor iets dat zich nog maar moet bewijzen.”

Dynamisch

Gelukkig zijn alle verwachtingen van Marjet over de hackathon uitgekomen. “Ondanks het feit dat het digitaal plaatsvond, was er een hele dynamische sfeer. Er werd gewerkt in werkgroepen en de deelnemers deden actief mee. Achterover leunen was er niet bij, dus iedereen bleef actief betrokken. Iedereen heeft eruit gehaald wat erin zat.”

Gemeenschappelijke thema’s

Als instelling heeft De Borg vooral geleerd dat er ondanks de verschillende beroepsgroepen er gemeenschappelijke thema’s boven zijn gekomen. “In ons geval is dat vooral de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Daarbij spelen vraagstukken over gedragsproblematiek of het betrekken van cliënten bij hun behandeling.”

Actief samen optrekken

In de toekomst zou Marjet graag zien dat het onderzoek dat de verschillende kennisinstellingen doen op hun eigen gebied, centraal wordt gedeeld zodat ook de andere deelnemers uit Netwerq er iets mee kunnen. “Dwarsverbanden zien en vervolgens samen actief optrekken om een probleem aan te pakken. Het feit dat mensen elkaar persoonlijk kennen helpt daarbij, dus de hackathon heeft in die zin alvast het ijs gebroken.”

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op (06) 10259369 of via e-mail info@korsakovkenniscentrum.nl