Header Vervolg01

Expertisecentrum De Borg

De samenwerking tussen 5 kennisnetwerken

Welke 5 kennisnetwerken gingen in april 2020 van start binnen het ZonMw-programma Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen? Marjet van Baggum vertelt meer over Expertisecentrum De Borg.

Sinds afgelopen april maakt De Borg deel uit van het ZonMw-programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg. Samen met vier andere netwerken ontvangen zij subsidie om bijvoorbeeld kennisontwikkeling te stimuleren en daarmee de kwaliteit van zorg voor de specifieke doelgroepen te verbeteren.

Samenbrengen van mens en kennis
Expertisecentrum De Borg bindt en brengt mensen en kennis samen. Zij doet dit voor mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende gedrags- en/of psychiatrische problemen zodat zij weer grip op hun leven krijgen. De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

In het filmpje leggen de vier bestuurders van de instellingen nog eens kort uit waar zij voor staan.

Herkenning
De vier aangesloten instellingen vinden elkaar doordat ze zich herkennen in de doelgroep die behandeld wordt. Een kleine groep cliënten met complexe problemen. De behoefte om meer te weten te komen over deze doelgroep en de behandeling die zij nodig hebben is een gemene deler. Marjet van Baggum, directeur van Expertisecentrum De Borg: ‘hoe kunnen we ze helpen een zo normaal mogelijk leven te leiden? Het delen van kennis en ervaring hierover is waardevol. Daarom wordt er ook toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan op de werkvloer, onderzoek waar medewerkers en cliënten direct bij betrokken zijn. Op deze manier blijven medewerkers hun vakmanschap ontwikkelen en blijven ze uitgedaagd om specialistische zorg te bieden.’

Aansluiten bij de praktijk 
Van Baggum: ‘We inventariseren waar de behoefte ligt zodat we kunnen aansluiten met het onderzoek bij de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van biosensoren en de inzet van de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking.

Kennis en ervaringen delen we door middel van onze vernieuwde website, door het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten, door deel te nemen aan evenementen zoals het Festival Forensische Zorg en door het aanbieden van opleidingen. Ook hebben we eerder een hackathon* georganiseerd om de behoefte en kennis op te halen bij medewerkers uit de aangesloten instellingen en van onze ketenpartners. Hieruit is in samenwerking met de Rinogroep de opleiding voor ‘werken met mensen met een LVB en complexe problematiek’ ontstaan.’

De Rinogroep organiseert opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Onze toekomstplannen
Van Baggum: ‘Komend jaar willen we onze kennis over de forensische zorg toegankelijk maken voor de Verstandelijk Gehandicaptensector (VG). Hier gaan we een opleidingsprogramma voor opzetten. En we breiden ons onderzoek naar het effect van de behandeling uit. Nu er steeds meer cliënten ambulant behandeld worden, onderzoeken we niet alleen wat klinische behandeling oplevert, maar ook wat het effect is van de ambulante behandeling.’

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@korsakovkenniscentrum.nl